Studielinjen

 

På studielinjen linje i efteråret 2019 har du mulighed for at tage en prøve i følgende fag: Engelsk D-niveau. D niveau er lidt over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under gymnasialt niveau. Undervisningen vil foregå på Sputnik STU, med undervisere fra Sputnik. Prøven afholdes på ”HF & VUC Nordsjælland” i Hillerød, med en underviser fra VUC som eksaminator. D-niveau er adgangsgivende til eksempelvis HF.

Undervisningen på studielinjen er målrettet mundtlig og skriftlig prøve i december 2019, hvor du vil blive undervist tirsdag, torsdag og fredag fra 10.15-12.30. Vi har fokus på holdundervisning som vil foregå i lokaler på 2. sal. Der er altid tilknyttet to undervisere ved et prøvefag, hvor du derfor har mulighed for at lave individuelle aftaler efter behov, hvis du én dag har svært ved at være med i den fælles undervisning.

Støtte til sociale og personlige kompetencer

Vi har også fokus på at udvikle de sociale og personlige kompetencer, man skal bruge, hvis man skal tage en uddannelse. Derfor har vi fokus på at øve:

  • ​Studieteknik
  • Gruppearbejde
  • Holdundervisning
  • Fremlæggelse
  • Bede om hjælp
  • Stresshåndtering og eksamensangst

 

  • Mulighed for HF fag, med støtte til HF-Online undervisning.

Der tilbydes ikke undervisning i HF fag, undervisningen er et selvstudie som foregår online og der er derfor en del skriftlige afleveringer til en fjern underviser.

Støtten vil bestå i hjælp til strukturering af lektier og afleveringer.